تقييم


Français évaluation
Albanais test/ vlerësim
Allemand Klassenarbeit / Prüfung / Bewertung
Anglais evaluation
Chinois 考试
Espagnol Evaluación
Grec εκτίμηση
Hébreu הערכה
Italien valutazione
Portugais avaliação
Roumain evaluare
Russe Контрольная работа
Soninké Jaarabinde
Tamoul மதிப்பிடுடதல்
Turc değerlendirme
Ukrainien оцінювання
LSF   Langue des Signes Françaiseالتعلم المدرسي إبتدائي مدرسة متوسطة_