محيط


Français périmètre
Albanais një perimetër
Allemand Umfang / Umkreis
Anglais perimeter
Chinois 周长
Espagnol perímetro
Grec περίμετρος
Hébreu היקף
Italien perimetro
Portugais perímetro
Roumain perimetrul
Russe периметр
Soninké yoorinde
Tamoul சுற்றளவு
Turc çevre uzunluğu
Ukrainien периметрإبتدائي رياضيات مدرسة متوسطة_