مفعول


Français complément
Allemand Ergänzung / Bestimmung
Anglais complement
Chinois 宾语
Espagnol complemento
Grec συμπλήρωμα
Hébreu מושא
Italien complemento
Portugais complemento
Roumain complementul
Russe добавление
Soninké tinmanda
Tamoul அதன் பொருளை முடிக்க அல்லது தெளிவுபடுத்த மற்றொரு வார்த்தை அல்லது மற்றொரு முன்மொழிவுடன் இணைக்கப்பட்ட சொல் அல்லது முன்மொழிவு
Turc tümleç
Ukrainien додатокإبتدائي فرنسي مدرسة متوسطة_