μάθηση [apprentissages]

απεικόνιση εικόνων
μάθηση
καταλαβαίνω
ζωγραφίζω
μιλάω
γραφή
Το παιδί σας έχει δυσκολίες
μαθαίνω
ακούω
γράφω
συνταντώ
Το παιδί σας σημειώνει πρόοδο
διαβάζω
ανάγνωση
Το παιδί σας μαθαίνει γρήγορα
συγκεντρώνομαι
διηγούμαι
ρωτάω
διαγράφω
συνδέω
σηκώνω χέρι
εργασία για το σπίτι
εκτίμηση
κάθομαι
αλφάβητος
συλλαβίζω
δουλεύω
περιγράφω
σκέφτομαι
συγκρίνω
συμπληρώνω
απάντηση
μάθημα
τακτοποιώ
απαντώ
προφέρω
παρατηρώ
επιλέγω
φαντάζομαι
εξηγώ
εφευρίσκω
ταξινομώ
ψάχνω
γραπτά
προφορικά
βάζω
υπογραμμίζω
μετράω
κυκλώνω
πλαισιώνω
μαντεύω
συνήθειες
προφορά
ήχος
λεξικό
σελίδα
λύνω
λεξιλόγιο
καλημέρα
ευχαριστώ
αντίο
el domaineThème EL [theme][comportement] συμπεριφοράάθλημα [activites]γαλλικά [francais]γεύμα [repas]γεωγραφία [geographie]γλώσσα [langues]γυμνάσιο [Collège]Δημοτικό [Élémentaire]διοικητικός [administratif]εγγραφές [inscriptions]μαθήματα [matieres]μαθηματικά [mathematiques]μάθηση [apprentissages]Νηπιαγωγείο [Maternelle]οικογένεια [famille]που [qui]προσκλήσεις [invitations]πρώιμη παιδική ηλικία [Petite enfance]ρούχα [vetements]συναισθήματα [emotions]σχολικές εκδρομές [sortiesscolaires]σχολική εκπαίδευση [scolarite]τοπικά [locaux]υγεία [sante]υλικό [materiel]χρώματα [couleurs]ωράρια [horaires]