μαθηματικά [mathematiques]

απεικόνιση εικόνων
υπολογίζω
πρόσθεση
αφαίρεση
πολλαπλασιασμός
διαίρεση
κλάσμα
χαράζω
προσθέτω
υπολογισμός
τετράγωνο
κύκλος
ψηφίο
διαιρώ
στήλη
γεωμετρία
ύψος
πάχος
μήκος
μετράω
μετρήσεις
πολαπλασιάζω
αριθμός
πολύγωνο
κάνω μια πράξη
προβλήματα
τετράγωνο
αφαιρώ
τρίγωνο
αρίθμηση
περιοχή
ευθεία
τμήμα
παράλληλο
κάθετη
περίμετρος
μισή
διπλή
σχήμα
γωνία
γεωμετρικά σχήματα
el domaineThème EL [theme][comportement] συμπεριφοράάθλημα [activites]γαλλικά [francais]γεύμα [repas]γεωγραφία [geographie]γλώσσα [langues]γυμνάσιο [Collège]Δημοτικό [Élémentaire]διοικητικός [administratif]εγγραφές [inscriptions]μαθήματα [matieres]μαθηματικά [mathematiques]μάθηση [apprentissages]Νηπιαγωγείο [Maternelle]οικογένεια [famille]που [qui]προσκλήσεις [invitations]πρώιμη παιδική ηλικία [Petite enfance]ρούχα [vetements]συναισθήματα [emotions]σχολικές εκδρομές [sortiesscolaires]σχολική εκπαίδευση [scolarite]τοπικά [locaux]υγεία [sante]υλικό [materiel]χρώματα [couleurs]ωράρια [horaires]