σχολική εκπαίδευση [scolarite]

απεικόνιση εικόνων
Δημοτικό
βρεφονηπιακός σταθμός
παιδικός σταθμός
μικρά νήπια
μεγάλα νήπια
πρώτη δημοτικού (τάξη από 6 έως 7 ετών)
μεσσαία (από δώδεκα μηνών έων εικοσιτεσσάρων μηνών)
δευτέρα δημοτικού (τάξη από 7 εώς 8 ετών)
τρίτη δημοτικού (τάξη από 8 έως 9 ετών)
τετάρτη δημοτικού (τάξη από 9 έως 10 ετών)
πέμπτη δημοτικού (τάξη από 10 έως 11 ετών)
έκτη δημοτικού (τάξη από 11 έως 12 ετών)
πρώτη γυμνασίου (τάξη από 12 έως 13 ετών)
δευτέρα γυμνασίου (τάξη από 14 έως 15 ετών)
τρίτη γυμνασίου (τάξη από 15 έως 16 ετών)
πρώτη λυκείου (τάξη από 16 έως 17 ετών)
προσαρμογή
μεγάλα (από 24 μηνών εώς 3 ετών)
μικρά (από δυόμιση μηνών έως δώδεκα μηνών)
τετράδιο επικοινωνίας (με την οικογένεια)
σχολική συνέπεια
εκλογή γόνεων
συμβούλιο σχολείου
εκπαιδευτική επιτυχία
εξατομικευμένη υποστήριξη/βοήθεια
el domaineThème EL [theme][comportement] συμπεριφοράάθλημα [activites]γαλλικά [francais]γεύμα [repas]γεωγραφία [geographie]γλώσσα [langues]γυμνάσιο [Collège]Δημοτικό [Élémentaire]διοικητικός [administratif]εγγραφές [inscriptions]μαθήματα [matieres]μαθηματικά [mathematiques]μάθηση [apprentissages]Νηπιαγωγείο [Maternelle]οικογένεια [famille]που [qui]προσκλήσεις [invitations]πρώιμη παιδική ηλικία [Petite enfance]ρούχα [vetements]συναισθήματα [emotions]σχολικές εκδρομές [sortiesscolaires]σχολική εκπαίδευση [scolarite]τοπικά [locaux]υγεία [sante]υλικό [materiel]χρώματα [couleurs]ωράρια [horaires]