αριστερά


Français gauche
Allemand links
Anglais left
Arabe يسار
Chinois
Espagnol izquierda
Hébreu שמאל
Italien sinistra
Portugais esquerda
Roumain stânga
Russe левая
Soninké nooge
Tamoul இடது
Turc sol
Ukrainien лівий / ліваγυμνάσιο Δημοτικό Νηπιαγωγείο πρώιμη παιδική ηλικία τοπικά