διαιρώ


Français diviser
Albanais të ndani
Allemand teilen
Anglais divide
Arabe عملية قسمة
Chinois
Espagnol dividir
Hébreu לחלק
Italien dividere
Portugais dividir
Roumain a împărți
Russe делить
Soninké (na a) taxandi
Tamoul வகுக்க
Turc bölmek
Ukrainien ділитиγυμνάσιο Δημοτικό μαθηματικά