είναι φυσιολογικό


Français C'est normal.
Albanais është normale
Allemand Das ist normal.
Anglais it is normal
Arabe عادي
Chinois 这很正常
Espagnol Es normal
Hébreu זה נורמלי
Italien È normale.
Portugais é normal.
Roumain este normal
Russe это нормально
Soninké a n xawa
Tamoul இது சாதாரணமானது
Turc Bu normal.
Ukrainien нормальноγυμνάσιο Δημοτικό διοικητικός Νηπιαγωγείο πρώιμη παιδική ηλικία