καθηγητής


Français professeur
Albanais profesor
Allemand Professor/Lehrer
Anglais teacher
Arabe أستاذ
Chinois 老师 (男)
Espagnol profesor
Hébreu מורה
Italien professore
Portugais professor
Roumain profesor
Russe учитель
Soninké xaranmoxoyugo
Tamoul ஆசிரியர்
Turc öğretmen
Ukrainien вчительγυμνάσιο που