κομπόστα


Français compote
Albanais komposto
Allemand Mus
Anglais fruit mash
Arabe كومبوت
Chinois 果泥
Espagnol compota
Hébreu ליפתן
Italien composta
Portugais compota
Roumain compot
Russe фруктовое пюре
Soninké yittirensoronte/konpoti
Tamoul மசித்த பழம்
Turc kompostu
Ukrainien фруктове пюреγεύμα γυμνάσιο Δημοτικό Νηπιαγωγείο πρώιμη παιδική ηλικία