πλανήσφαιρο


Français planisphère
Albanais planisfera
Allemand Weltkarte
Anglais planisphere
Arabe خريطة الكرة الأرضية
Chinois 地球平面球形图
Espagnol planisferio
Hébreu מפת העולם
Italien pianisfero
Portugais planisfério
Roumain o planisferă
Russe карта мира
Soninké ɲiiɲanxollinyaaxe
Tamoul உலகப்படம்
Turc düzlemküre
Ukrainien карта світуγεωγραφία γυμνάσιο Δημοτικό