τμήμα


Français segment
Albanais segment
Allemand Abschnitt
Anglais segment
Arabe قطعة
Chinois
Espagnol segmento
Hébreu מקטע
Italien segmento
Portugais segmento
Roumain segmentul
Russe сегмент
Soninké nooni xepante
Tamoul கோட்டுத்துண்டு
Turc doğru parçası
Ukrainien відрізокγυμνάσιο Δημοτικό μαθηματικά