φυσική


Français physique
Albanais fizika
Allemand Physik
Anglais physics
Arabe خوف
Chinois 物理
Espagnol física
Hébreu פיזיקה
Italien fisica
Portugais física
Roumain fizică
Russe физика
Soninké Fonsawuranxaranŋe
Tamoul இயற்பியல்
Turc fizik
Ukrainien фізикаγυμνάσιο μαθήματα