φωτογραφία


Français photo
Allemand Foto
Anglais photo
Arabe صورة
Chinois 照片
Espagnol foto
Hébreu תמונה
Italien foto
Portugais fotografia
Roumain fotografie
Russe фотография
Soninké natali
Tamoul புகைப்படம்
Turc fotograf
Ukrainien фотоγυμνάσιο Δημοτικό εγγραφές Νηπιαγωγείο πρώιμη παιδική ηλικία