φόβος


Français peur
Allemand Angst
Anglais fear
Arabe خوف
Chinois 害怕
Espagnol miedo
Italien paura
Portugais medo
Roumain frică
Russe страх
Soninké kanne
Tamoul பயம்
Turc korku
Ukrainien страхγυμνάσιο Δημοτικό Νηπιαγωγείο πρώιμη παιδική ηλικία συναισθήματα