χαράζω


Français tracer
Albanais me vizatu
Allemand zeichnen
Anglais draw
Arabe يخط
Chinois 画线
Espagnol trazar
Hébreu להתוות
Italien tracciare
Portugais traçar
Roumain a trasa
Russe выслеживать
Soninké (na a) xiiri
Tamoul கோடு போட​​
Turc çizmek
Ukrainien креслитиγυμνάσιο Δημοτικό μαθηματικά Νηπιαγωγείο