רגשות [emotions]

Afficher les images
להיות חולה
אהבה
כעס
גועל
רגשות
בושה
שמחה
פחד
שלווה
עצבות
HE domaineHE petite enfancehebreu_qui [qui]HE_administratifHE_Scolarite[apprentissages] הכשרות[Collège] חטיבה[couleurs] צבעים[Élémentaire] יסודי[famille] משפחה[francais] צרפתית[geographie] גיאוגרפיה[horaires] זמנים[inscriptions] רישומים[invitations] הזמנות[locaux] חדרים/ משרדים[materiel] ציוד[Maternelle] גן ילדים[mathematiques] מתמטיקה[matieres] מקצועות[repas] ארוחה[sante] בריאות[sortiesscolaires] פעילויות מחוץלבית הספר[theme] Theme HE[vetements] בגדיםפעילויות [activites]רגשות [emotions]