רגשות [emotions]

הצג תמונות
להיות חולה
אהבה
כעס
גועל
רגשות
בושה
שמחה
פחד
שלווה
עצבות
מרוצה
מעוצבן
מצטער (m) / מצטערת (f)
כועס
ביישן (m) / ביישנית (f)
עצבני (m) / עצבנית (f)
דואג (m) / דואגת (f)
קנאי (m) / קנאית (f)
עצוב (m) / עצובה (f)
HE domaineHE petite enfance[administratif] אדמיניסטרטיבי[apprentissages] הכשרות[Collège] חטיבה[comportement] התנהגות[couleurs] צבעים[Élémentaire] יסודי[famille] משפחה[francais] צרפתית[geographie] גיאוגרפיה[horaires] זמנים[inscriptions] רישומים[invitations] הזמנות[langues] שפה[locaux] חדרים/ משרדים[materiel] ציוד[Maternelle] גן ילדים[mathematiques] מתמטיקה[matieres] מקצועות[repas] ארוחה[sante] בריאות[scolarite] לימודים[sortiesscolaires] פעילויות מחוץלבית הספר[theme] Theme HE[vetements] בגדיםמי [qui]פעילויות [activites]רגשות [emotions]