היקף


Français périmètre
Allemand Umfang / Umkreis
Anglais perimeter
Arabe حدود
Chinois 周长
Espagnol perímetro
Grec περίμετρος
Italien perimetro
Portugais perímetro
Roumain perimetrul
Russe периметр
Soninké yoorinde
Tamoul சுற்றளவு
Turc çevre uzunlugu
Ukrainien периметрחטיבה יסודי מתמטיקה