זוית


Français angle
Albanais kënd
Allemand Winkel
Anglais angle
Arabe زاوية
Chinois
Espagnol ángulo
Grec γωνία
Italien angolo
Portugais ângulo
Roumain unghiul
Russe угол
Soninké jungo
Tamoul கோணம்
Turc açı
Ukrainien кутחטיבה יסודי מתמטיקה