כדי להשתתף הביאו…


Français Pour participer apportez...
Albanais për të marrë pjesë, sillni
Allemand Um etwas beizusteuern, bringen Sie … mit.
Anglais To participate bring
Arabe للمشاركة، إحضار
Chinois 参加活动要记得带上
Espagnol Para participar traer
Grec Για να συμμετέχετε φέρτε
Italien Per partecipare portare
Portugais para participar, traga…
Roumain pentru a participa trebuie sa aduceț
Russe Чтобы участвовать нужно принести
Soninké Na taqikafo nan ri ti
Tamoul பங்கு பெற தேவையானது
Turc Katılmak için … getirin.
Ukrainien Для участі потрібно…
LSF   Langue des Signes Françaiseפעילויות מחוץלבית הספר