כינים


Français poux
Albanais morra
Allemand Läuse
Anglais lice
Arabe قمل
Chinois 头虱
Espagnol piojos
Grec ψείρες
Italien pidocchi
Portugais piolhos
Roumain păduchi
Russe вши
Soninké duunye
Tamoul பேன்
Turc bit
Ukrainien вошіבריאות