להתוות


Français tracer
Albanais me vizatu
Allemand zeichnen
Anglais draw
Arabe يخط
Chinois 画线
Espagnol trazar
Grec χαράζω
Italien tracciare
Portugais traçar
Roumain a trasa
Russe выслеживать
Soninké (na a) xiiri
Tamoul கோடு போட​​
Turc çizmek
Ukrainien креслитиחטיבה יסודי מתמטיקה