לחלק


Français diviser
Allemand teilen
Anglais divide
Arabe عملية قسمة
Chinois
Espagnol dividir
Grec διαιρώ
Italien dividere
Portugais dividir
Roumain a împărți
Russe делить
Soninké (na a) taxandi
Tamoul வகுக்க
Turc Bölmek
Ukrainien ділитиחטיבה יסודי מתמטיקה