מגיל שנה עד שנתיים


Français moyens (12 mois - 24 mois)
Albanais e mesme ( 12 muaj - 24 muaj )
Allemand die Mittleren : 12-24 Monate
Anglais middle crèche
Arabe متوسط( 12 شهر- 24 شهر)
Chinois 托儿所中班 (一到二岁)
Espagnol medianos
Grec μεσσαία (από δώδεκα μηνών έων εικοσιτεσσάρων μηνών)
Italien medi
Portugais médios (12 meses - 24 meses)
Roumain grupa mijlocie (12 luni - 24 luni)
Russe средние
Soninké leminan naxadunko (na wuttu xasu tanmi do fillo katta tanpille do xasu naxati
Tamoul 12 மாதம் முதல் 24 மாதம் வரை உள்ள குழந்தைகள்
Turc kreş orta yaş grubu (12 ay-24 ay)
Ukrainien середня ясельна групаHE petite enfance לימודים