פועל


Français verbe
Albanais folje
Allemand Verb
Anglais verb
Arabe فعل
Chinois 动词
Espagnol verbo
Grec ρήμα
Italien verbo
Portugais verbo
Roumain verbul
Russe глагол
Soninké ɲangolle
Tamoul வினைச்சொல்
Turc fiil
Ukrainien присудок/дієсловоחטיבה יסודי צרפתית