פיזיקה


Français physique
Allemand Physik
Anglais physics
Arabe خوف
Chinois 物理
Espagnol física
Grec φυσική
Italien fisica
Portugais física
Roumain fizică
Russe физика
Soninké Fonsawuranxaranŋe
Tamoul இயற்பியல்
Turc Fizik
Ukrainien фізикаמקצועות