qui SH [qui]

Afficher les images
fëmijë
djalë
mësuëse
mësimdhënese
drejtor i shkollës
rrojtar i shkollës
nxënes
shoqe/mike
mësuës
drejtoresha e shkollës
animator
infermier i shkollës
kujdestar i fëmijëve
vajzë
shok/mik
mësuëse/ mësimdhenës
animatore
rrojtare
agjent i specializuat në parashkollor
profesionistët e çerdhjes
drejtor i çerdhjës
drejtoresha e çerdhjës
drejtor
drejtoresha
roje shkolle
profesor
profesoresha
drejtor i kolegjit/ drejtor i shkollës fillore
menaxheri i kolegjit/ menaxheri i shkollës fillore
drejtoresha e kolegjit/ drejtoresha e shkollës fillore
roje shkolle
këshilltar kryesor arsimor
infermiera e shkollës
asistente social
një nxënes i zgjedhur nga klasa për t’i reprezentuar gjithat nxënes e klases
një prind i zgjedhur nga nje asociacion per t’i reprezentuar gjithat prindërit e nxënesit të klases
aktivitetet [activites]çerdhje [Petite enfance]fillore / elementare [Élémentaire]kolegj [Collège]mësime [apprentissages]ngjyrat [couleurs]parashkollor [Maternelle]qui SH [qui]Shqip domainethème Shqip [theme]