ஃபைல்


Français classeur
Allemand Ordner
Anglais binder
Arabe خزانة الملفاة
Chinois 文件夹
Espagnol Carpeta
Grec φάκελος
Hébreu אוגדן
Italien raccoglitore
Portugais capa de argolas
Roumain dosar
Russe Папка
Soninké Kaayitimarara
Turc klasör
Ukrainien папка/текаஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள்