அகராதி


Français dictionnaire
Albanais një libër ku mund të gjeni gjithat perkufizimet e një fjales
Allemand Wörterbuch
Anglais dictionnary
Arabe قاموس
Chinois 字典
Espagnol diccionario
Grec λεξικό
Hébreu מילון
Italien dizionario
Portugais dicionário
Roumain dicționar
Russe словарь
Soninké dikisioneri
Turc sözlük
Ukrainien словникஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள்