அகலம்


Français largeur
Allemand Breite
Anglais width
Arabe عرض
Chinois 宽度
Espagnol largo
Grec πάχος
Hébreu רוחב
Italien larghezza
Portugais largura
Roumain lățimea
Russe ширина
Soninké xooroye
Turc genislik
Ukrainien ширинаஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி