அடிக்கோடிடுதல்


Français souligner
Albanais me nënvizu
Allemand unterstreichen
Anglais underline
Arabe التسطير
Chinois 在一个词下面划线
Espagnol subrayar
Grec υπογραμμίζω
Hébreu להדגיש
Italien sottolineare
Portugais sublinhar
Roumain a sublinia
Russe подчёркивать
Soninké (na a) wure xiiri
Turc altını çizmek
Ukrainien підкреслюватиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு