அடிமட்டம்


Français règle
Albanais një vizore
Allemand Lineal
Anglais ruler
Arabe مسطرة
Chinois
Espagnol regla
Grec χάρακας
Hébreu סרגל
Italien righello
Portugais régua
Roumain riglă
Russe линейка
Soninké xiilikutaade
Turc cetvel
Ukrainien лінійкаஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள்