அளவுகள்


Français mesures
Albanais matje
Allemand Masse
Anglais measurements
Arabe قياسات
Chinois 测量
Espagnol medidas
Grec μετρήσεις
Hébreu מידות
Italien misure
Portugais medidas
Roumain măsuri
Russe измерения
Soninké xensendu / xensendaadu
Turc ölçüler
Ukrainien вимірюванняஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி