அழிப்பான்


Français gomme
Allemand Radiergummi
Anglais rubber
Arabe ممحاة
Chinois 橡皮
Espagnol goma
Grec σβήστρα
Italien gomma
Portugais borracha
Roumain gumă
Russe резинка
Soninké buruxaade
Turc SIlgi
Ukrainien гумкаஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள் மழலையர் வகுப்பு