அவசர சிகிச்சை


Français urgence
Albanais urgjenca
Allemand Notfall
Anglais emergency
Arabe طوارئ
Chinois 急诊
Espagnol urgencias
Grec επείγον
Hébreu רפואה דחופה
Italien emergenza
Portugais urgência
Roumain urgențe
Russe неотложенная ситуация
Soninké fo karabante
Turc acil
Ukrainien швидка допомогаஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு