அவமானம்


Français honte
Albanais me vjen turp
Allemand die Scham
Anglais shame
Arabe ذل
Chinois 羞愧
Espagnol vergüenza
Grec ντροπή
Hébreu בושה
Italien vergogna
Portugais vergonha
Roumain ruşine
Russe стыд
Soninké Yaagu
Turc utanç
Ukrainien соромஆரம்ப பள்ளி உணர்ச்சிகள் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு