ஆசிரியை


Français enseignante
Allemand Lehrerin
Anglais teacher
Arabe مدرّسة
Chinois 老师
Espagnol maestra
Grec καθηγήτρια
Hébreu מורה
Italien insegnante
Portugais professora
Roumain profesoară
Russe учительница
Soninké xaranŋundaanayaxare
Turc ögretmen
Ukrainien вчителька/викладачкаஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி யார்