ஆசிரியை


Français enseignante
Albanais mësuëse/ mësimdhenës
Allemand Lehrerin
Anglais teacher
Arabe مدرّسة
Chinois 老师
Espagnol maestra
Grec καθηγήτρια
Hébreu מורה
Italien insegnante
Portugais professora
Roumain profesoară
Russe учительница
Soninké xaranŋundaanayaxare
Turc öğretmen
Ukrainien вчителька/викладачкаஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி யார்