ஆசிரியை


Français professeure
Albanais profesoresha
Allemand Professorin/Lehrerin
Anglais teacher
Arabe أستاذة
Chinois 老师 (女)
Espagnol profesora
Grec καθηγήτρια
Hébreu מורה
Italien professoressa
Portugais professora
Roumain profesoară
Russe учительница
Soninké xaranmoxoyaxare
Turc ögretmen
Ukrainien вчителькаகல்லூரி யார்