ஆசிரியை


Français maîtresse
Albanais mësuëse
Allemand Lehrerin
Anglais teacher
Arabe معلمة
Chinois 老师
Espagnol maestra
Grec δασκάλα
Hébreu מורה
Italien maestra
Portugais professora
Roumain învățătoare
Russe учительница
Soninké aranwudaana yaxare
Turc öğretmen
Ukrainien вчителька початкової школиஆரம்ப பள்ளி மழலையர் வகுப்பு யார்