ஆறு


Français rivière
Albanais lumi
Allemand Fluss
Anglais river
Arabe واد
Chinois 河流
Espagnol río
Grec ποτάμι
Hébreu נהר
Italien fiume
Portugais rio
Roumain râu
Russe река
Soninké xoole
Turc nehir
Ukrainien річкаஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம் மழலையர் வகுப்பு