ஆவண உரை


Français pochette
Albanais Mot inexistant
Allemand Mappe
Anglais folder
Arabe كيس
Chinois 文件夹
Espagnol Carpeta
Grec φάκελος
Hébreu תיקייה
Italien bustina
Portugais capa
Roumain o poseta
Russe ПаПка
Soninké Bootonne
Turc dosya
Ukrainien папка/текаஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள்