இடை நிலை


Français moyenne section
Albanais seksion i mesem
Allemand die Gruppe der Mittleren
Anglais Nursery year 2
Arabe القسم المتوسّط
Chinois 中班
Espagnol kinder
Grec μικρά νήπια
Italien classe dei medi
Portugais média secção
Roumain grupa mijlocie
Russe средняя группа
Soninké fo yokoto sapa
Turc anaokulu üçüncü sinif
Ukrainien середня групаபள்ளிப்பருவம் மழலையர் வகுப்பு