இணைப்பது


Français relier
Albanais mot inexistant
Allemand verbinden
Anglais to connect
Arabe يربط
Chinois
Espagnol enlazar
Grec συνδέω
Hébreu לקשור
Italien collegare
Portugais ligar
Roumain a uni
Russe Соединить
Soninké Na a tukka
Turc birbirine bağlamak
Ukrainien з'єднатиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி