இணைப்புச்சொல்


Français liaison
Albanais lidhje
Allemand Verbindung / Liaison
Anglais connecting sound / liaison
Arabe وصل
Chinois 联诵
Espagnol conexión gramatical
Grec Λιεζόν/ ήχος σύνδεσης
Hébreu קישור
Italien collegamento
Portugais ligação
Roumain legătura
Russe соединение
Soninké tokkinde
Turc ulama
Ukrainien з'єднанняஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு