இது சாதாரணமானது


Français C'est normal.
Albanais është normale
Allemand Das ist normal.
Anglais it is normal
Arabe عادي
Chinois 这很正常
Espagnol Es normal
Grec είναι φυσιολογικό
Hébreu זה נורמלי
Italien È normale.
Portugais é normal.
Roumain este normal
Russe это нормально
Soninké a n xawa
Turc Bu normal.
Ukrainien нормальноஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நிர்வாகம் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு