இந்த வார்த்தைக்கு தமிழ்ச் சொல் இல்லை (ce mot n’existe pas en tamoul)


Français fraction
Allemand Bruch
Anglais fraction
Arabe جزء
Chinois 分数
Espagnol Fracción
Grec κλάσμα
Hébreu שבר
Italien frazione
Portugais fração
Roumain fracție
Russe Дробь
Soninké taxande
Turc bÖlÜm
Ukrainien дрібஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி