இன்று


Français aujourd'hui
Albanais sot
Allemand heute
Anglais today
Arabe اليوم
Chinois 今天
Espagnol hoy
Grec σήμερα
Hébreu היום
Italien oggi
Portugais hoje
Roumain astăzi
Russe сегодня
Soninké lenki
Turc bugün
Ukrainien сьогодніஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நேரங்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு