இயற்கை


Français nature
Albanais natyra
Allemand Natur
Anglais nature
Arabe طبيعة
Chinois 大自然
Espagnol naturaleza
Grec φύση
Hébreu טבע
Italien natura
Portugais natureza
Roumain natură
Russe природа
Soninké Allantagaye
Turc doga
Ukrainien природаஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி கல்வி சுற்றுலாக்கள் மழலையர் வகுப்பு