இரண்டாம் வகுப்பு (7 8 வயது பிள்ளைகள்)


Français CE1
Albanais klasa dytë
Allemand 2. Klasse
Anglais year 7 to 8 years old
Arabe قسم( من 7 الى 8 سنوات)
Chinois 小学二年级 (7到8岁)
Espagnol clase de 7 a 8 años
Grec δευτέρα δημοτικού (τάξη από 7 εώς 8 ετών)
Hébreu כיתה ב'
Italien classe dai 7 agli 8 anni
Portugais 2.º ano
Roumain CE1 (clasa de la 7 la 8 ani)
Russe класс от 7 до 8 лет
Soninké siina fillandi (siino ɲeri katta siino segi sapa)
Turc ilkokul 1.sınıf (7-8 yaş arası)
Ukrainien 2 класஆரம்ப பள்ளி பள்ளிப்பருவம்